• มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความอดทนสูง ละเอียด รอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or above in Accounting
 • Strong numerical and analytical skills
 • 5 years financial, cost experience

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

27-Apr-17

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience in Manufacturing Cost Accounting.
 • Good command of written and spoken English.

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Accounting
 • 8 years working experience in cost controlling
 • Leadership and people management skills

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

25-Apr-17

 

Applied
 • 2-7 years-experience in Controlling
 • Excellent in English skill
 • Bachelor degree in Controlling, Finance, Business

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of the English language
 • 3 - 5 years’ experience in AP, Costing
 • Degree or higher in Accounting or Financial

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 23- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ช่วยปิดงบการเงิน

24-Apr-17

 

Applied
 • Work for global appliance-electronics manufacturer
 • Senior executive job as Costing Manager
 • Build a rich and rewarding career

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Apr-17

 

Applied
 • Fluent conversation in English
 • Professional PC skills (QAD,SAP)
 • Good communicator

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล