• เพศชาย-หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Express, Microsoft Word-Excel

23-Jun-17

 

Applied
  • University/College degree in a related discipline
  • To assist in the financial audit preparation
  • To monitor the accounting control procedures

23-Jun-17

 

Applied
  • มีความรู้ความสามรถทางด้านบัญชี ภาษีอากร
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท / ประสบการณ์ 2 ปี
  • เพศ : หญิง อายุ 33 - 35 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล