• ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
 • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

29-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิ การบัญชี, /ตรวจสอบภายใน หรือสาขาอื่นๆ
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • experience at Least: 2- 5 ปี/Years

29-Apr-17

 

Applied
 • กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์งานบัญชีและการเงิน
 • ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีต้นทุน

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Partner to BLM AP
 • Solid experience in Finance and Business Control
 • Good English - regular travel in the region

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 23-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Formula จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความอดทนสูง ละเอียด รอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or above in Accounting
 • Strong numerical and analytical skills
 • 5 years financial, cost experience

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

27-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Age between 25 – 35 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 years experience in accounting

27-Apr-17

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience in Manufacturing Cost Accounting.
 • Good command of written and spoken English.

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Accounting
 • 8 years working experience in cost controlling
 • Leadership and people management skills

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย(AR-AP)
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting
 • Prepare cost accounting report
 • A few years experience in cost accountant

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in accounting
 • 8 years+ exp in accounting field
 • Ability to communicate in English

26-Apr-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Certified CPA and CA accredited candidates
 • Degree or higher in accounting
 • 10 years’ experience in financial accounting

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

25-Apr-17

 

Applied
 • 2-7 years-experience in Controlling
 • Excellent in English skill
 • Bachelor degree in Controlling, Finance, Business

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of the English language
 • 3 - 5 years’ experience in AP, Costing
 • Degree or higher in Accounting or Financial

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 23- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ช่วยปิดงบการเงิน

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • 2 year minimum in costing, controlling
 • Experience in SAP CO module

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิม.6,ปวช.,ปวส.และปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

24-Apr-17

 

Applied
 • Work for global appliance-electronics manufacturer
 • Senior executive job as Costing Manager
 • Build a rich and rewarding career

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and payment

24-Apr-17

 

Applied
 • Fluent conversation in English
 • Professional PC skills (QAD,SAP)
 • Good communicator

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล