• ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ,สมุห์บัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • ทำบัญชีด้านรายรับของงานโรงแรม
 • ทำงานประจำที่สำนักงานที่หัวหิน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • ทำบัญชีด้านรายรับของงานโรงแรม
 • ทำงานประจำที่สำนักงานที่หัวหิน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป 3 ปี
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

24-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge in SAP, NMIS
 • Experience 3 years in manufacture, production
 • Control yearly budget in manufacture

24-Jul-17

 

Applied
 • Electronics, SAP, IFRS & Thai GAAP
 • oversea payment mode, Letter of Credit (LC)
 • currency hedging, ledger, reconciliation

20-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลค่าใช่จ่ายของบริษัท
 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • สรุปภาษีซื้อ-ขายของแต่ละเดือน

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting field
 • Familiar with accounting software and programmed
 • Supervise cost and general accounting operation

20-Jul-17

 

Applied
 • Diploma degree in Accounting
 • 0 - 2 years of experience in accounting
 • Checking VAT report , prepare Tax, CIP

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล