• ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
  • คำนวณต้นทุนสินค้า
  • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

23-May-17

 

Applied
  • เพศชายหรือหญิง, อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป1ปี
  • ทำงานเป็นทีม, อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

18-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป3 ปี
  • มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, อดทน

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล