• อายุ 20-35 ปี เพศ หญิง
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
  • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Accounting,Analyze data
  • Finance
  • collection,บัญชี .การเงิน

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล