• Multinational injection part manufacturing company
  • Day-to-day accounting duties.
  • Be able to work 6 days a week at Samutsakorn area.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

18-Jan-17

 

Applied

Internal Control

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการทำงาน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี บริหารธุรกิจ
  • มีทักษะในการติดต่อ ประสานงานที่ดี

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล