• บันทึกตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP
  • รับผิดชอบด้านเจ้าหนี้ (AP)
  • บันทึกตรวจสอบบัญชีในระบบ ERP

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล