• ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Jan-17

 

Applied
 • Business Partner to BLM AP
 • Solid experience in Finance and Business Control
 • Good English - regular travel in the region

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบบันทึกการจ่ายเงิน
 • บันทึกค่าใช้จ่าย
 • สาขาการบัญชี / ประสบการณ์ 2 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Engineering or Cost Control
 • Knowledge of estimating techniques
 • Ability to work well under pressure.

19-Jan-17

 

Applied
 • Analysis financial report
 • A/C & F/N knowledge is required
 • Understand in reading English report

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล