• Experience,10 years in Finance and Accounting
  • Bachelors or Masters in Account and CPA
  • Can Communicate in English

20-Jun-17

 

Applied
  • ดูแลค่าใช่จ่ายของบริษัท
  • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
  • สรุปภาษีซื้อ-ขายของแต่ละเดือน

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล