• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน10 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงิน 10 ปี
 • ผ่านการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ชำนาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำงบการเงิน
 • หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Required at least GPA 3.00 in Accounting, finance
 • 0 - 5 yrs in Audit, Account, Analyst, Management
 • Good English, Tax, Credit, banking, Financial

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience
 • Thai National , aged between 30-40 years old
 • Proficiency in ERP experience

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ 33 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied

FINANCIAL CONTROLLER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • degree or higher in Accounting or related field
 • CPA license holder is a must
 • 15 years of experience in the finance, accounting

37 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Finance, Accounting or a related field
 • 10 years of experience in finance and accounting
 • Strong leadership, analytical

37 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 20 years’ experience in Accounting
 • Deep knowledge of Double Tax Agreement

37 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 33 years old up
 • 10 yrs in Accounting, Financial / Management level
 • Banking or Automobile leasing is advantage

37 นาทีที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เรื่องประมวลรัษฎากรและมาตรฐานการบัญชี

37 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years of Accounting
 • Good Communication
 • Fair in English

37 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or High Vocational Certificate
 • To do Input VAT report and file all tax invoices
 • To do withholding tax (PND 3 and PND 53)

38 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Perform month-end and year-end closing
 • Coordinates and monitors the day-to-day activities
 • Manage Finance operations and financial statement

38 นาทีที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • พนักงานบัญชี

38 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or Male Age over 30 years old.
 • Bachelor's degree or higher in Accounting, Finance
 • At least 5 years of Experience.

38 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

38 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลระบบบัญชีงบการเงิน-งบดุล-งบกำไรขาดทุน -ภาษี

38 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Exce

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • New graduated applicants are welcome.
 • experience of accounting systems.
 • Practical level of Eng. commu. skill is expected.

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Prepare the document for Auditor
 • Work @ Silom Zone

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Qualified to degree in Accounting / Finance
 • 8+ years of working experience
 • Candidates with Big 4 audit experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in an accounting function.
 • Providing tax planning strategies for the company
 • Being independent with strong interpersonal skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท บัญชีการเงิน
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดการนำส่งภาษี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance or Accounting AR
 • Computer literacy and good command of English
 • insurance industry

28-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting and CPA.
 • Overall in charge of accounting.
 • Cash flow forecasting and budgeting.

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Global retailer
 • Fast-paced environment
 • Industry leader

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be responsible for managing Credit policies
 • Bachelor or Master degree in Business Admin
 • 7-10 years working experience in related function

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nationality, 35-50 years old
 • 5-7 years working experience in accounting
 • To advise and support accounting team

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุงาน 3-5 ปี
 • ทำงาน จันทร์-เสาร์
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

28-Jun-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Degree in economics, accounting.
 • 2 years experience in Provident Fund Marketing.
 • Good in personality and communication skills.

28-Jun-17

 

Applied
 • Accountant job
 • Electronics manufacturing
 • Great career opportunity

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or other related
 • Minimum 5 years’ experience in Budgeting related
 • Advanced in Computer literacy

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai male/female, age not over 35 years old.
 • Good analytical skills and problem solving.
 • A good knowledge of BOT regulations.

28-Jun-17

 

Applied
 • BBA Accounting or Finance & banking
 • 3 years’ experience in financial payment
 • Excellent English communication skills

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานสูง

28-Jun-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • credit controller, sales admin, debt, cash
 • cash collection, bill, checque, coordination
 • follow up, English, credit

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Allocation of Food Cost by Outlets
 • Prepare food/beverage recipe and menu costing
 • Prepare monthly Cost Control report

28-Jun-17

 

Applied
 • Experience in audit field or business knowledge.
 • เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี, สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
 • ศึกษาดูงานบริษัทแม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไข)

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting & Finance
 • Financial Controlling
 • Ecommerce

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3-5 years of experience in accounting fiel
 • Graduated in Accounting or related field
 • Prepare costing and budgeting report

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Junior Accounting Receivable

SDS KERR CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Maintain up-to-date billing system
 • Generate and send out invoices
 • Follow up on, collect and allocate payments

27-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 25-32 ปี
 • ดูแลและรับผิดชอบงานด้านใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ดูแลงานด้านบันทึกบัญชี ด้านลูกหนี้และด้านเจ้าหนี้

27-Jun-17

 

Applied
 • Accountant / Cost Accountant
 • Work with multi national / Multi nationality
 • Costing / Inventory Control

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai national, age preferable over 35 years old
 • 5 years experience in preparation of accounts

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting, Finance
 • Experience credit controls, Financial management.
 • Good command of spoken and written English.

27-Jun-17

 

Applied
 • Female, 28-35 yrs
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 4-5 years of working experience in Accounting

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล