• ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีความเชี่ยวชาญในด้านการพิสูจน์อักษร
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

24-May-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
  • บุคคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีไหวพริบดี

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล