• อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • ไม่ติดคดีอาชญากรรม และติดเครดิต

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีมุนษย์สัมพันธ์ดี และ พูดจาสุภาพเรียบร้อย
  • มีความรู้เบื้องต้นเรื่อง IT และ ยางรถยนต์
  • มีความกระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล