• ปริญญาตรีทุกสาขา โดยมี GPA ตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป
  • ให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสารของธนาคารกสิกรไทย
  • แนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์

26-Apr-17

 

Applied
  • ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
  • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
  • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

26-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล