Call Center ปทุมธานี

BMC 1999 Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • ชาย หญิง อายุ 20-30 ปี
  • การศึกษา ปวช ปวส ขึ้นไป
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล