• ประสบการณ์ 2-5 ปี ในงาน Call Center
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และช่างสังเกต

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล