Compliance Manager (Investment)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance
 • Investment risk
 • regulation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Finance & Accounting (EVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • FINANCE
 • ACCOUNTING
 • TREASURY

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Client Service (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Client Service
 • Cash management
 • Corporate banking Global Transaction

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Trade operation
 • Cash management
 • corporate bank operation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

KYC (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • KYC
 • AML Compliance
 • Client Due Diligence

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Credit Analyst

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Analyst
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

RM Support

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager
 • Credit Analyst
 • RM Support

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Risk

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Risk management enterprise risk
 • operational risk
 • market risk credit risk

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Relationship Manager (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Manager
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

25-Apr-17

 

Applied

Institution Sales

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Asset Management
 • Provident Fund
 • Consumer Banking

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hold Individual Broker License over 1 year
 • Experience of insurance broker/ insurance business
 • Degree in Finance, Insurance, Economics, Marketing

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์หรือบริหารความเสี่ยง 7-9 ปี
 • วิเคราะห์และจัดทำร่างนโยบายความเสี่ยง

21-Apr-17

 

Applied

Client Onboarding (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Client Onboarding
 • KYC operation
 • AML Compliance

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล