• จัดทำ User request เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี
 • ประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไป ในธุรกิจการเงิน การธนาคาร

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี ในธุรกิจประกัน ธนาคาร
 • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกัน

21-Jul-17

 

Applied

VP - Cash Management Sales

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Cash Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

21-Jul-17

 

Applied

Fraud Management Team Head (FVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Fraud
 • Risk Management
 • Audit

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AML Compliance (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • AML
 • Compliance
 • CFT

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม
 • บริษัทประกันชีวิต
 • ธนาคาร

19-Jul-17

 

Applied
 • 5 years experience in Market Intelligence Analyst
 • Provide competitive analysis on products,customers
 • Analyze quantitative data, trends&business perform

19-Jul-17

 

Applied
 • ออกแบบหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • ทบทวนการแข่งขันของตลาด และผลประโยชน์ที่ลูกค้า
 • พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและพันธมิตร

19-Jul-17

 

Applied
 • การบริหารช่องทางผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์
 • การพัฒนาแคมเปญส่งเสริมการขาย
 • การวิเคราะห์ยอดขายและผลการจัดแคมเปญ

19-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์ ภาพรวมธุรกิจ Bacassurance
 • ประมาณการงบประมาณของแคมเปญที่เกิดขึ้น
 • รายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลงานประกันทั้งหมด

19-Jul-17

 

Applied
 • Process Improvement
 • Customer Service Process
 • Project Management

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Compliance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance
 • AML
 • Training

18-Jul-17

 

Applied

Operational Risk (Manager - AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Operational Risk
 • Audit
 • Risk Management

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล