ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Programmer (PECTH - Samrong, Samutprakarn)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
  เมืองสมุทรปราการ
  • Bachelor’s in Computer Sciences, Computer Engineer
  • 3-5 years experiences in software development
  • C, C#.Net, JavaScript, Shell Script, SQL
  Meyer Industries Limited's banner
  Meyer Industries Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • A Liquid programming / Ruby on Rail is a plus
  • JavaScript & NodeJS, C#.Net, PHP&HTML
  • WooCommerce, Magento, Shopify