• Programmer
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางระบบ Network ในโรงงานและบริษัท
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-3 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Network Engineer (Junior-Senior)

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Network Engineer
 • Network
 • computer engineering

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเว็บแอพลิเคชั่น
 • มีความรู้และทักษะด้าน Content Management System

17-Jan-17

 

Applied

Programmer

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Software Developer
 • Programmer
 • Application Developer

17-Jan-17

 

Applied

System Analyst (Junior-Senior)

Fabrinet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • IT system analyst
 • Programmer
 • computer engineering

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล