• ดูแลระบบซื้อขายหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาระบบ IFIS
 • IT Securities

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Information system
 • Experiences in Programming
 • Good communication in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงาน
 • ตรงต่อเวลา
 • เรียนรู้งานเร็ว

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Be the hub of communication for the project
 • Client contact and service
 • Familiar with Internet Technology and E-Commerce

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Development Manager

Mirum (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Account Manager

Mirum (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national
 • Proficiency in C# or Java
 • Proficiency in SQL

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Consultant

Mirum (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • หญิง
 • มีความรู้ด้านไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานนี้ 2 ปีขึ้นไป
 • มีวินัยในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานนี้ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร การซักถาม และการคิดวิเคราะห์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male
 • Knowledge in networking, preferably with Cisco.
 • Good command of read, listen and written English.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม PHP
 • มีความสามารถในการเขียน front-end เช่น HTML,AJAX

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Java Programmer / Java Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

.NET Programmer / .NET Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • VB.NET, ASP.NET, C#.NET, Oracle, SQL, MS-SQL
 • At least 1 year of experience in Programming
 • Software development and following design spec

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Application Development Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5+ years of experience in application / software
 • Any degree in computer science / Engineer / IT
 • Having experience in JavaScript, Jquery, and Ajax

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP Support
 • All Module
 • Bangkok

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied

Business Analyst

101 Global Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • At least 3-5 years working experience in IT
 • Experience in Business process of Banking

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • 1-3 years experienced in programming
 • Experience in Java, Oracle DB, MS SQL, PostgreSQL

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Degree, MBA desirable
 • Experience of managing databases to support
 • Advanced excel and SQL query skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Full Stack Developer

RingZero IT Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Javascript, JQuery, Angular
 • PHP, Git
 • MySQL, JIRA

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Good connection in distribution management
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having experience in Virtualization.
 • UNIX-AIX, SUN, Linux (Prefer AIX)
 • Familiarity with IT Service Management.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Minimum 2 years experience in PL/SQL
 • Good command in written and spoken English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • 0 – 3 yrs exp in Weblogic, Oracle SOA, ESB, DevOps
 • Good knowledge in OOP and Java programming
 • Experience in UNIX/Linux administration

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-3 years exp. in web application development
 • Good understanding in the OOP (Java) and MVC
 • Exp. Java, HTML5/CSS3, Node.js, Angular2 preferred

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-3 Years Exp. in Oracle database, MSSQL Admin
 • Good knowledge in SQL fundamentals
 • Experienced in UNIX/Linux administration

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PRODUCT MANAGER (Mobile Application)

Traveloka

กรุงเทพมหานคร

 • Experience at top tier management consulting
 • At least Bachelor's degree in Computer Science
 • A strong drive to make things happen

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

iOS Developer (Contract Role)

--

กรุงเทพมหานคร

 • Apple iOS Application, front end development
 • iOS Developer,
 • software developer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java Developer
 • Programmer
 • Web Developer

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CSS, HTML, JavsScript
 • Web Developer
 • Mobile Developer

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient knowledge of HTML, CSS and Javascript
 • HTML5, jQuery, AJAX
 • Scalable architecture

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Security Control
 • ISO27000
 • computer science

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Development , Management projects, Procurement
 • six-sigma , plans and , implements, reviews ,K2
 • on time , budget , developing , project

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 - 10 years of Process Improvement
 • Experience in Consult or IT Audit
 • Ability to work outside Bangkok or work over time

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years in Database Management, Data Management
 • Strong Experience in Oracle Database
 • Data Analytic, SQL Script, Performance Tuning

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Full Stack PHP Web Developer 2 ตำแหน่ง

54FIN

กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • PHP - Laravel Framework, HTML5, CSS3, JSON, Java
 • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล MySQL

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged not over 32 years old.nt
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • At least 1 year of experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree of Computer Engineering / Business Computer
 • 2 years of experiences in ITSD field
 • Good command in English speaking

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • At least 3 years of experience in digital media
 • Familiar with FB Ad operations, Google AdWords

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Pre-sales

Parker Bridge Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Engineering Computer / Telecommunication
 • 5 years’ experience in SAP ERP implementation
 • RFI/RFP response skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Understands and strong in ERP systems.
 • Experience in business analyst / functional.
 • Experience in Oracle or SAP application.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expertise in web application UI development.
 • Design and develop Java-based in-house enterprise.
 • Experience working with AGILE development method.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of hands-on experience
 • Experience in working with RDBS
 • 3-5+ years of expertise in Java Development

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Android Developer

Palvision Thailand Co Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Design, develop and implement Android applications
 • Maintain and update existing Android applications
 • Provide documentation of all new developments

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Creative
 • Graphic Designer
 • Web Designer

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล