• วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP,.net MS
 • สามารถทำ web site ได้ (มีประสบการณ์)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong IT project management skills
 • Network operations
 • manage network project and IT operations

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineer or related
 • Experience of networking, security.
 • Good command in English communication

18-May-17

 

Applied
 • NodeJS, PHP, Javascript, Linux, Command-line, Git
 • ชอบทำงานในรูปแบบทีม และ Agile
 • อ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ programming ได้ดี

18-May-17

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล