• ปฏิบัติงาน IT Support ตาม Site งานของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ตาม Site งานของลูกค้า
 • วุุฒิการศึกษา ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Open for Male/ Female, age over 30 years.
 • 5 years experience of IT Infrastructure.
 • Good command of English.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 25-35 Year old
 • Bachelor Degree in Computer Science, Engineering
 • At least 3 years of experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เบื้องต้นงานด้าน Network
 • สามารถดูแลด้าน Hardware, Software, Visual Audio
 • เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา php, jsp, asp.net(c#) ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English and interpersonal skills.
 • Working experience of at least 4-7 years
 • Proactive& positive thinking.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Data Management
 • Data analyst
 • Data Processing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage new Application project
 • Support of all J.D.Edwards ERP system
 • Implement new modules or applications

19-Jan-17

 

Applied
 • Good command in English and interpersonal skills
 • Knowledge in Microsoft Windows Server 2003/2008
 • Proactive & positive thinking

19-Jan-17

 

Applied
 • Male, Age between 25-35 years old
 • Good command of written and spoken English
 • Good analytical and problem solving skills

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electrical or Computer Engineer
 • Experience in automation and motion control
 • Interface function for corporate IT regarding

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science or relevant subject.
 • 5 years IT experience in a sizeable organization
 • Able to communicate in English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
 • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application

18-Jan-17

 

Applied
 • SAP
 • IT Service
 • Automotive Manufacturing

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 - 2 years experience in IT functions
 • Knowledge about LAN/WAN, Network System
 • Knowledge of MySQL, MS SQL, PHP, ASP

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ เคยผ่านงานด้านนี้มา
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า1ปี ในงานซ่อมแซมระบบคอมฯได้
 • จะต้องสามารถให้คำแนะนำในการใช้เครื่องคอมฯได้

18-Jan-17

 

Applied
 • 5-10 years IT Support, Assistant Manager
 • Good in English
 • Regional or Global IT Project

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in IT
 • Experience in ERP for production, SQL, IT Service
 • English communication

17-Jan-17

 

Applied
 • Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ ด้านสายงาน 1-3 ปี
 • จังหวัดที่ปฏิบัติงาน จังหวัด ระยอง

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Industrial Engineer
 • Knowledge about SAP system.
 • Very good in English and Thai

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business / Information Technology
 • 5 years’ experience in material planning
 • Experience in working for an English speaking

16-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมและแก้ไขคอมพิวเตอร์ network Lan
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • ลงโปรแกรม ฯลฯ
 • ปริญญาตรี
 • แก้ไขปัญหา Hardware, Loftware, Network

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้าน IT

16-Jan-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้
 • เพศ : ชาย

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล User ภายในองค์กรทั้งหมด
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female 28-35 years old
 • Experience above 5 year
 • Can designing and programming database

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analytical & mathematical skills in 1D/2D/3D
 • Proven records of professional C/C++/C# programmer
 • Research on non-destructive inspection techniques

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BOI & Government Affairs experience are advantage
 • Crystal Report Knowledge
 • Good Command of English/ Flexibility&Adaptability

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, ไฟฟ้าสื่อสาร
 • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไปมีความรู้พื้นฐานด้านNetwork
 • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

10-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล