• เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
 • อายุ 20-35 ปี

21-Jan-17

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Familiar with C#.net or VB.net
 • Familiar with MSSQL server database
 • Can accept shift work

21-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher
 • IT project management is preferable.
 • Good English skills

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's in IT or related, Master is a plus
 • Excellence English Skills
 • Able to relocate to Maptaphut - Rayong

20-Jan-17

 

Applied
 • 3+ years’ IT experience in the electronics
 • 2 years’ experience as systems developer
 • Strong experience in MES

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปฏิบัติงาน IT Support ตาม Site งานของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ตาม Site งานของลูกค้า
 • วุุฒิการศึกษา ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น

20-Jan-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน IT Support ตาม Site งานของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ตาม Site งานของลูกค้า
 • วุุฒิการศึกษา ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี

20-Jan-17

 

Applied
 • Open for Male/ Female, age over 30 years.
 • 5 years experience of IT Infrastructure.
 • Good command of English.

20-Jan-17

 

Applied
 • Gender : Male or Female25-30years
 • Minimum experience 2-5 years in Electronic
 • Good organization and communication skill.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architect of system for factory automation
 • Development of software for factory automation
 • Other related tasks

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • บริหารจัดการงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female , 22 - 27 years old
 • degree in Computer Engineer , Computer Science
 • Good Computer skill in Java ,Jdeveloper ,Oracle

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 year experience in IT
 • IT Infrastructure skill
 • Good in English skills

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Software & Hardware development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of programming languages and tools

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25-35 Year old
 • Bachelor Degree in Computer Science, Engineering
 • At least 3 years of experience

20-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้เบื้องต้นงานด้าน Network
 • สามารถดูแลด้าน Hardware, Software, Visual Audio
 • เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา php, jsp, asp.net(c#) ได้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English and interpersonal skills.
 • Working experience of at least 4-7 years
 • Proactive& positive thinking.

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in IT related field
 • knowledge or experience in Oracle SQL/PL
 • Minimum 1-3 years experience in a position

20-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, Age 25-27 years.
 • BE. Engineering in Computer or related field.
 • Has skill in IT, Programming, SAF VB, ASP, NET(C#)

20-Jan-17

 

Applied
 • Familiar with C#.net or VB.net
 • Familiar with MSSQL server database
 • Can accept shift work

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in Web Programming C#.NET/VB.NET, SQL
 • Skill in MS Visual Studio 2015, SQL Management

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25 - 33 years old
 • Degree in Computer Science, Computer Engineer
 • Experiences in implement and support ERP Module

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programming and software QA experience.
 • Demonstrate an ability to understand programming.
 • The ability to speak, read, and writing English.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • 0 – 3 years of programming and software QA
 • Strong knowledge of software QA methodologies

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Electronics Engineering background.
 • Good Micro controller programming skill.
 • Prefer to have Linux knowledge.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS or BE in Electrical, Electronics
 • At least three years. Experience in I.C.
 • Ability to learn Microcontroller programming

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Management
 • Data analyst
 • Data Processing

19-Jan-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเขียน –อ่าน ภาษาอังกฤษได้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ Programmer ไม่น้อยกว่า 0 - 1 ปี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ Programmer ไม่น้อยกว่า 0 - 1 ปี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Bachelor’s Degree or higher
 • 2 years’ experience in IT Products, Software
 • Outstanding skill of presentation, communication

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in computer sciences or Finance
 • 5 years experiences in SAP -FICO
 • Good Command in English

19-Jan-17

 

Applied
 • Manage new Application project
 • Support of all J.D.Edwards ERP system
 • Implement new modules or applications

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วูฒิการศึกษา อนุปริญญา

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English and interpersonal skills
 • Knowledge in Microsoft Windows Server 2003/2008
 • Proactive & positive thinking

19-Jan-17

 

Applied
 • เขียนแบบ และทำโปรแกรม CAD CAM
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน CNC Machining Center
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD CAM เป็นอย่างดี

19-Jan-17

 

Applied
 • Male, Age between 25-35 years old
 • Good command of written and spoken English
 • Good analytical and problem solving skills

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electrical or Computer Engineer
 • Experience in automation and motion control
 • Interface function for corporate IT regarding

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or above in Mechanical
 • experience in C/C++ programming
 • Assembly language knowledge will be preferable

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer science
 • 2 years of SCM experience
 • Experience in analyzing and creating queries

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SCM IT – Developer

HGST (Thailand) Ltd.

ปราจีนบุรี

 • Bachelor's degree in Computer science
 • 2+ years of software Development experience.
 • Develop .Net, VBA and other applications

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Electrical, Electronic,
 • 2-4 years of experience
 • experience in C/C++ development

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
 • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 -30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Jan-17

 

Applied
 • Experience in IT field 7 years and above
 • IT infrastructure planning and development Exp.
 • Based in Laem Chabang, Chonburi

18-Jan-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • SAP
 • IT Service
 • Automotive Manufacturing

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 - 2 years experience in IT functions
 • Knowledge about LAN/WAN, Network System
 • Knowledge of MySQL, MS SQL, PHP, ASP

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล