• bachelor IT Enterprise Architecture
  • ประสบการณ์ 3 ปี
  • enterprise solution

23-May-17

 

Applied
  • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล