• Project management skills
  • Advance understanding of ERP / Planning Systems
  • Good communicator with the ability to form

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปว.ส. ขึ้นไป ด้าน IT เท่านั้น
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล