• จบปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • Hardcore Programming อยู่ในสายเลือด
 • มีทักษะดีในด้าน Algorithm, Programming Logic

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์
 • Hardcore Programming อยู่ในสายเลือด
 • มีทักษะดีในด้าน Algorithm, Programming Logic

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบ Network หรือ System ใน Data Center
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้าน Support Sales, Presales กลุ่มลูกค้าองค์กร
 • ออกแบบและนำเสนอ MPLS, Lease Line, Network, Link
 • มีความรู้ด้านระบบ Network หรือ CCNA

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good experience as system administrator
 • Saraly over 20,000 THB
 • working place Nonthaburi Pak kret

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Attractive salary package
 • IT outsourcing company
 • Energetic team

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Auditor, Internal Auditor
 • 1-3 years experienced in related field
 • Can travel to upcountry

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Media and solutions business & background
 • Customer service oriented
 • Team work particiapation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ระบุไว้ได้
 • มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analytical
 • Present Report
 • MIS

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • More than 6 years in the job roles.
 • Bachelor or Master Degree in Computer, IT,Related
 • Experience in Banking domain is advantage.

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web programmer

Bookdose Co., Ltd.

ปากเกร็ด

 • เขียนโปรแกรมPHP, Javascript, AJAX, HTML, HTML5 ฯลฯ
 • สามารถเขียนWeb serviceเชื่อมต่อกับ Mobile App ได้
 • ชาย, หญิง วุฒิขั้นต่ำป.ตรี Computer/IT/สาขาอื่นๆ

27-Jul-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1 -2 years' experience in Network engineer,
 • ที่ทำงานปากเกร็ด
 • ติดตั้งRouter & Switch Cisco

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและควบคุม website
 • ดุแล Social media
 • จัดทำ SEO

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • 3+ year experiences in Software Tester function
 • Able to work at customer sites

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.ตรีคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์
 • สมารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • New graduate also welcome
 • 0-3 years experiences in COBOL

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good project management & coaching skills
 • Strong communication skills with customer
 • Have excellent analytical, problem-solving skills

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

27-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
 • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

27-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

27-Jul-17

 

Applied
 • Develop Blockchain smart-contract (chaincode)
 • Hands on experience with Golang programing
 • Development of Hyperledger Fabric blockchain

27-Jul-17

 

Applied
 • Manage & Develop ETL process using Pentaho data
 • ETL developers to support KBTG's Blockchain App
 • Hands on experience with ETL solution

27-Jul-17

 

Applied
 • iOS applications and integration with back-end
 • Objective-C, Swift1, Swift2 and Cocoa pot
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

27-Jul-17

 

Applied
 • Serve as part of a KBTG Blockchain team
 • Build web application to provide REST API service
 • Experience with Node.js programing

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in IT or related field
 • 0-2 years of IT Security or related experience
 • Knowledge in IT security

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • Cash and Payment Service
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

26-Jul-17

 

Applied

SAP / ABAP programmer

I-Connect Technology Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

26-Jul-17

 

Applied
 • 5 years of relevant work experience.
 • Good command of Word, Excel and PowerPoint.
 • Thai nationality only.

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 Year Experience SAP BASIS
 • Good Team player
 • Ability to Analyze Problems

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAS

APAR TECHNOLOGIES (THAILAND) LTD.

ปากเกร็ด

 • ETL DataStage
 • SAS
 • Big data

25-Jul-17

 

Applied
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana
 • At least 2 years in recruiting experience
 • Master Degree

25-Jul-17

 

Applied
 • ETL DataStage
 • ETL
 • Big data

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

24-Jul-17

 

Applied
 • Java, .Net
 • Knowledge in banking products e.g. Mobile
 • Experience in application development

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree IT and relating fields
 • Experience in IT, Banking, and etc is preferable
 • Experience in banking or finance business

24-Jul-17

 

Applied
 • IT Identity Management and support users
 • Skill in Installing & maintain hardware & software
 • Require 0-3 years in IT support or Fresh grad

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master’ degree in Com Eng, Com Sci, etc
 • Experience in Banking and Finance Sector
 • Knowledge in banking products

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Com. Eng, Com. Sci. or IT
 • JAVA software development skill is required
 • KBTG offers great exposure in IT & Innovation

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering or related field
 • Good command of English.
 • Be able to work for on-site installing

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering or related field
 • Good command of English.
 • Be able to work for on-site installing

24-Jul-17

 

Applied

Programmer

Gfin Corporation Co., Ltd.

ปากเกร็ด

 • Bachelor in Engineering or Computer Science
 • At least 0-2 years of experiences.
 • Able to read English documents.

24-Jul-17

 

Applied
 • Experience working in a Change Control or analyst
 • Preferred ITIL foundation
 • Able to work at KBTG Tower, Changwattana

24-Jul-17

 

Applied
 • iOS applications and integration with back-end
 • Objective-C, Swift1, Swift2 and Cocoa pot
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

24-Jul-17

 

Applied
 • Serve as part of a KBTG Blockchain team
 • Build web application to provide REST API service
 • Experience with Node.js programing

24-Jul-17

 

Applied
 • Develop Blockchain smart-contract (chaincode)
 • Hands on experience with Golang programing
 • Development of Hyperledger Fabric blockchain

24-Jul-17

 

Applied
 • Manage & Develop ETL process using Pentaho data
 • ETL developers to support KBTG's Blockchain App
 • Hands on experience with ETL solution

24-Jul-17

 

Applied
 • Opportunity to explore on IT/Innovation Fields
 • Be a professional IT Recruiter with KBTG
 • Recruiting Experience in IT Field is preferable

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • Good knowledge in JAVA
 • New Graduates also welcome!

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support Server Troubleshoot
 • Support Network Troubleshoot
 • Experience more than 4years

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล