• ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Apr-17

 

Applied

Google Adwords and Facebook Ads Specialist

Vcanbuy

ปริมณฑล-นครปฐม

 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Google Adwords, Facebook Ads
 • มีความเข้าใจด้าน Google Analytics
 • มีความสามารถในการวางแผนงานและงบประมาณ

21-Apr-17

 

Applied

UX / UI Designer

VCANBUY/วีแคนบาย

ปริมณฑล-นครปฐม

 • 3+ Years work experience creating user interface
 • Excellent online portfolio showcasing UX
 • Experience in designing iOS/Android app

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer

NPE Industry (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ปริญญาตรี สาขาวิทย์ฯคอม/IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานภายในองค์กร
 • เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้

21-Apr-17

 

Applied

Senior Programmer

Vcanbuy

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Frontend CMS Structure Coding
 • Understand program progress and technical skills
 • Frontend API linkup, test, coding

19-Apr-17

 

Applied

Frontend Programmer

Vcanbuy

ปริมณฑล-นครปฐม

 • CSS coding for better customer experience
 • Frontend API linkup, test, coding
 • Web Page Deployment

19-Apr-17

 

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Google Adwords, Facebook Ads
 • มีความเข้าใจด้าน Google Analytics
 • มีความสามารถในการ Optimize แคมเปญให้มีประสิทธิภาพ

18-Apr-17

 

Applied
 • Experience in designing iOS/Android app
 • Excellent on-line portfolio showcasing user expe
 • Icon design and 3D experience is a plus

18-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบและดึงข้อมูลตรวจสอบ
 • ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์เบื้องต้นได้
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22-35 ปี

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล