IT Senior Specialist

Timesconsult Co., Ltd

ภาคตะวันออก

  • Develop computer software,modify existing software
  • ERP to SAP ERP in module Finance and Accounting.
  • Web Programming C#.Net/VB.Net, SQL Server

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
  • ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้น

25-Apr-17

 

Applied
  • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • การทำงานบัญชีโดยใช้ระบบงานโปรแกรมสำเร็จรูป

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล