• Attractive salary package
 • IT outsourcing company
 • Energetic team

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Auditor, Internal Auditor
 • 1-3 years experienced in related field
 • Can travel to upcountry

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP / ABAP programmer

I-Connect Technology Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

19-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในการขาย IT ให้หน่วยงานราชการ

15-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล