• เพศชาย , หญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Programming skills: Python and JavaScript
 • Experience in software development and deployment
 • Proficiency in English (oral and written)

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher inElectronics
 • At least 10years experience
 • 5+ years experience in Quality Assurance

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล