• ชาย หรือ หญิง / อายุ 28 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้าน Internet
  • สามารถวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

22-Feb-17

 

Applied
  • สนับสนุนการดำเนินงานของไลน์การผลิตที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์
  • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล