• ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน Network,Firewall,VOIP,IPS
 • Network Engineer มี CCNA/Sr.Network Enginee มีCCNP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Development Manager

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Business development role to lead Thai market
 • Top MNC in providing security services
 • Market leader in business services industry

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

IT helpdesk

dwp cityspace Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3+ years of experience in IT Support Service
 • Is proficient with Google Apps for Works.
 • Proficient in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Manager (Software Engineer)

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Software Sale
 • outsource
 • Sale Project

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

BUSINESS ANALYST

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Business Analyst
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 2 years experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Business Analyst

Asian Technology Solutions Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Documents business requirements ,user requirement
 • Develops and/or update documentation and training
 • Ensures IT and SOX compliance is covered.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java J2EE
 • Technical Consulting
 • Software Solution

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sharepoint Developer

Asian Technology Solutions Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • SharePoint page using HTML, CSS and JavaScript
 • SharePoint SOAP / REST Service
 • SQL Server and Oracle database

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

GIS Application Developer

Asian Technology Solutions Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ArcGIS products
 • VB, C# and ASP.NET,WCF,JSON, jQuery, AngularJS
 • ArcObject is mandatory

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Telecommunication, IT
 • Experience in IT Business
 • Own transportation

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

.NET Application Developer

Asian Technology Solutions Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • .NET framework
 • VB, C# and .Net MVC, AJAX for ASP.Net
 • SSRS and SSIS

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree of related technical computer
 • Experience about Programming Language
 • New graduates are welcome

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Javascript, Node.js, AngularJS, JQuery
 • Leading Software Development Company
 • Excellent Salary and Benefits

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • การประยุกต์ใช้ Database กับระบบที่มีอยู่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี .NET
 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม แอพลิเคชั่น
 • C# C++, HTML, XML, PHP, Javascript, jQuery,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 4 – 5 years working experience in Test Ma
 • Strong experience in Test Data Management tools
 • Have working experience in Banking/ Financial

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาระบบตอนนี้ใช้ http://webix.com/
 • ประสบการณ์ PHP 2ปีขึ้นไป
 • ใช้MySQLและสามารถออกแบบTable(ฐานข้อมูลได้)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Audit, IT Auditor, Risk Assessment
 • ISO 27001, ISO9001
 • SOC, PCI, Sarbanes-Oxley

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Backup System Engineer

MFEC Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Design, Implement and maintenance
 • Netbackup, TSM, Veeam
 • Backup Solution

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
 • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application
 • C#.NET, VB.NET, MVC concept

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • Mainframe Technical Specialist
 • Support zOS, CICS, DB2, zVM or zLinux
 • At least 5 years in managing technical team

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leading Global Consultancy Company
 • Career Progression Opportunity
 • High Salary and Great Benefits

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • Insurance experience
 • Management
 • Digital Sales

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PHP Developer/PHP Developer

VPLS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience developing with MVC Frameworks (Codeign
 • Knowledge of web hosting/dedicated servers/cloud
 • Experience with linux shell scripting a plus

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bring creative solutions to solving problems
 • Analyze functional specifications with stakeholder
 • Write good quality documentation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Help Desk

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในด้าน SQL, Microsoft Office

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge about Database design & SQL command
 • Good experience in C# .Net
 • Experience on retail business / restaurant system

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PHP, Mangento theme
 • Join Successful International Company
 • Salary up to 70k

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Major in Finance, Accounting, Project Management
 • English fluency (writing, reading & speaking)
 • Printing, sending and tracking status of invoices

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิเคราะห์ ประมวลผล สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ หรือ ISO ไม่น้อยกว่า 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Test design, Implementation, and execution
 • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
 • Basic microcontroller knowledge

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • embedded system
 • linux
 • automotive electronics

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Full SDLC experience in Java/agile environment
 • JEE/J2EE Web-based application development/testing
 • Knowledge of Oracle Database and SVN

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • JEE/J2EE web-based application development/testing
 • Knowledge of SVN and Oracle Database
 • SDLC experience in Java/agile environment

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน IT Support มาอย่างน้อย 2 ปี
 • รวจสอบและตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

.NET Developer

Lanna SoftWorks Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Computer Science, IT
 • ASP.Net development using C#
 • 2-4 years experience in software development

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Install, configure and maintain system services
 • Supports administration of servers and server
 • Certifications: MCITP, MCTS (or MCSE, MCSA)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Must have own car and driving license
 • Ability to work in a local and upcountry.
 • 1+ years IT experience

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • General understanding of OS and application
 • Good command in English both writing and speaking.
 • Strong coordination, organization, teaming

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Manager

Elabram Systems Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male or Female, 29 – 35 Years
 • Bachelor degree or higher in electronic, computer
 • TOEIC 750, PMP certificated is advantage

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Network Engineer

Elabram Systems Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male age 22-30, B.E. in Network/ Telecommunication
 • At least 2 years’ experience in Computer Network
 • Cisco Certificate is an advantage

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

iOS / Android Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manager HRIS
 • SAP HR Module
 • SAP HR Consultant

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Understanding of programming in RPG/AS400
 • Degree or higher in Computer Science
 • Working as a team member

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gathering and Analyze the user requirements
 • Designing and developing the system by using RPG
 • Developing, Testing, System implementation

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Network Engineer

Greenline Synergy Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Computer Science,Computer Engineering.
 • 3-5 years of experience in Network Infrastructure.
 • Good command of English.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer engineering, Computer Science.
 • Understanding Network and Basic TCP/IP (OSI Model)
 • Initiative an innovative in IT system.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible Design & development of application
 • Work on several phases of Software Development
 • Programming with Multi-Platform such as windows

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SAP ABAP Consultant

ABeam Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 4 years’ experience in ABAP
 • at least 3 full lifecycles SAP implementations
 • Good communication in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Management

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Management, Planning, Development Project
 • support, Coordinate, guidance and direction
 • Have experience in IT / Finance / Banking business

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล