Account Manager (Northeast Area)

Acer Computer Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor's Degree in IT or any field
 • Age between 26 - 35 years
 • Have experience in IT Business

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
 • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 • แก้ไขปัญหา มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

30-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
 • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

30-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
 • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์

30-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น
 • มีความรู้ความสามารถทางด้าน SEO

30-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล