• bachelor’s degree - master’s degree
  • Very aggressive in sales with good communication
  • Knowledge of IT technology trends

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
  • มีความรู้ด้านงานคอมพิวเตอร์
  • รู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ในสายงานโรงแรม

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล