• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธาก่อสร้าง
  • ดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้าง

12-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธาก่อสร้าง
  • ดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้าง

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล