• ดูแล ตรวจเช็คคุณภาพคอนกรีต
  • มีบุคคลิกดี กล้าแสดงออก
  • วุฒิการศึกษา ปวส ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Engineer / วิศวกรโยธา

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา

24-May-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล