Foreman/ โฟร์แมน

SANGPOOM CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เพศชาย
 • การศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง/โยธา
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Engineer / วิศวกรโยธา

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 39 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรโยธา หรือวิศวกรสำรวจ)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

27-Jun-17

 

Applied

วิศวกรสนาม / Site Engineer ( มุกดาหาร)

Jaturamas Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา,สำรวจ)
 • หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีค่า กว.

27-Jun-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 27 - 39 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรโยธา หรือวิศวกรสำรวจ)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

27-Jun-17

 

Applied

วิศวกรสนาม / Site Engineer ( นครพนม)

Jaturamas Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา,สำรวจ)
 • หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมคนงาน, คนขับเครื่องจักรหนัก และผู้รับเหมา

27-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหา

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหา

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล