• Bachelor degree in Civil/structure or related
 • 3-5 years experience
 • Knowledge of method,Auto CAD, Revit. formwork

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบการตกแต่งภายในและโครงสร้าง

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • ออกแบบ,เขียนแบบ,ตรวจสอบงาน,คุมงานติดตั้งเครื่อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี.ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถเขียนงาน Shop Drawing ได้

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในออกแบบและการควบคุมงาน
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบขับขี่

09-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล