• Able to work under pressure
 • Communicate in Japanese is an advantage
 • Good computer skill

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 4 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธา ก่อสร้าง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุประมาณ 28-35 ปี
 • ดูแลงานติดตั้งกระจก ฉากกั้นอาบน้ำ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Rail Industry
 • Experience in field
 • Good command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฎิบัติงานด้านสำรวจในโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. งานก่อสร้าง หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

26-May-17

 

Applied
 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Construction Material/Waterproofing/Flooring
 • Sealant/Skimcoat
 • Strong strategic thinking and managerial skill

26-May-17

 

Applied

Senior Project Engineering Manager

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Leading building materials manufacturer
 • Dynamic working environment
 • Dynamic team

26-May-17

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • . Become CEL Family Member and Stockholder.
 • . Working in "Together, Go Faster" Environment
 • . Work Place @ Bangna, Bangyai, Chonburi, Burirum

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sr. Discipline Engineer (Structural)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Structural Experienced
 • Oil and Experience
 • Fluent in English

26-May-17

 

Applied
 • ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา
 • คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประมูลและติดตาม

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

26-May-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

26-May-17

 

Applied
 • ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้าง
 • สามารถคิดปริมานงานและวางแผนงานก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง

26-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • ชอบงานตัวเลข มีความละเอียดรอบคอบ
 • จัดทำงบประมาณเบื้องต้นของโครงการ ตามแบบ Preliminar

26-May-17

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

26-May-17

 

Applied
 • International F&B Brands across Southeast Asia
 • Fast Growing Organisation
 • Fun, Dynamic Working Environment

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 5 -10 ปี

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30- 45 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New position - Sales Director with Growth Agenda
 • Sell to the building and construction market
 • Sell bespoke steel solutions and manage a team

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบสาขาวิศวกรรมโยธา อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานหรือวิศวกรสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Estimator (Construction Business)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Civil Engineer, Architecture
 • experience as QS, Quantity surveyor, estimator
 • Auto CAD, Project Planner, Project Budget skills

25-May-17

 

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปวช., ปวส หรือ ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.สาขาก่อสร้าง โยธา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บริหารงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • จัดทำค่าล่วงเวลาพนักงานรายวันพิเศษ

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น 3D,Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา วศบ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม AutoCad ได้

24-May-17

 

Applied
 • Co-ordinate with Owner and Client
 • Responsible in doing quality document
 • Material Control and Planning

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร โครงสร้างสถาปัตย์
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านช่างสำรวจ วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและจัดทำแผนงงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา มีใบกว.
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

24-May-17

 

Applied
 • Experience in building and construction
 • Brand new role for passionate person
 • Great career path

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล