• จบการศึกษาด้าน ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CAD DESIGNER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in Architecture
 • 3 years of experience in construction architecture
 • Have abilities in structural design and drawing.

28-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age 25-35 years.
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • Good command of English.

28-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

28-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

28-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา
 • คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประมูลและติดตาม

28-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

28-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

28-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา

28-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

28-Jul-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้

28-Jul-17

 

Applied

Rolling Stock Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Railway
 • Rolling Stock
 • Signaling

28-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจสอบแผนการก่อสร้างภาพรวมของโครงการ
 • ดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างและสภาพแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างโครการ

28-Jul-17

 

Applied
 • Coordinate & monitor the site development process
 • Updates key construction schedules
 • Manage contractors/vendors’ performance

27-Jul-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • Minimum 5 years experience
 • English and Local Language Proficiency

27-Jul-17

 

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Knowledge of contract administration
 • Design reviewing and co-ordination skills

27-Jul-17

 

Applied
 • Opportunity to work in famous company in Thailand
 • Opportunity to utilize your interpretation skills
 • Opportunity to work in a good benefit

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ESTIMATOR (Construction Business)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Civil Engineer, Architecture
 • experience as QS, Quantity surveyor, estimator
 • Auto CAD, Project Planner, Project Budget skills

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Civil , QS
 • Ability to write and speak English.
 • Knowledge of construction

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national
 • Excellent English reading and writing skills
 • Undergraduate degree in either structural

27-Jul-17

 

Applied

Lead Draftsman

SMC Consulting Engineers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai national
 • Enthusiastic, hardworking and self-motivated
 • Good English reading and writing skills

27-Jul-17

 

Applied

Draftsman

SMC Consulting Engineers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai national
 • Enthusiastic and hardworking
 • Basic English reading and writing skills

27-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ธุรการสนาม เลขานุการโครงการ
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

27-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารสูงหรือโครงการขนาดใหญ่
 • วิศวกรสำนักงาน วิศวกรประมาณราคา
 • วิศวกรสำรวจปริมาณงาน

27-Jul-17

 

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Strong project management and analytical skills
 • Good command of English

27-Jul-17

 

Applied
 • Civil Engineering or Technical School
 • Experience more important than qualification .
 • Background providing technical service in the cons

27-Jul-17

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied

โฟร์แมน

PTS ADVANCED CONSTRUCTION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิ ปวช./ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขา
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

27-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. สายงานก่อสร้าง ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และระยะเวลางานที่เร่งรีบ

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

26-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิ วิศวกรรมโยธา,สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง5-10ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

26-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • สามารถอ่านแบบและถอดแบบได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

26-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา หรือ สถาปัตยกรรม
 • เคยบริหารโครงการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
 • บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางไฟฟ้า/ประปา/โทร

26-Jul-17

 

Applied
 • Construction Planning, Site Project Management,
 • High Vocational Certificate in Civil/ Construction
 • At least 5 years direct experiences

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PHD
 • High added Value Training
 • Real Estate

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
 • ประสบการณ์ทำงานในหมู่บ้านบ้านจัดสรร 7 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้าง
 • สามารถคิดปริมานงานและวางแผนงานก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง

25-Jul-17

 

Applied
 • 3 years in BIM model production/ Training
 • Skills in Primavera, MS Project, REVIT, AutoCAD...
 • Experienced in creating BIM processes and standard

24-Jul-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รายได้ตามประสบการณ์ทำงาน
 • มีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
 • มีประสบการณ์งานสร้างบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jul-17

 

Applied

Civil Engineer

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่วยกับงาน
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

24-Jul-17

 

Applied
 • Age 25-40 years, male or female
 • Degree in Civil Engineer, or Architecture
 • Experience in project-based sales

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Civil Project Engineer

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

23-Jul-17

 

Applied

Civil Senior Foreman

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CONTRACTOR
 • ดูแลควบคุมงานและประมาณราคา
 • งานก่อสร้าง

23-Jul-17

 

Applied

Draftman

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Auto cad เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • ปวส. - ปริญญาตรี เพศ ชาย
 • สามารถออก site งานต่างจังหวัดได้

23-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-3 ปี
 • วิศวกรสนาม ควบคุมงานที่ไซท์งาน

22-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล