• สำรวจ รังวัด วัดระดับ ได้ถูกต้อง
  • วางแผนการก่อสร้างและติดตามให้การก่อสร้าง
  • ปวส.ขึ้นไป

15-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล