• เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์ และจัดทำโปรแกรม

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแล พัฒนาระบบ Software ERP ของบริษัท
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • System Adminstration/ System Engineer
  • Coordinate install and configure systems
  • Shop floor automation system is a plus

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล