• full stack lead software engineer developer
  • react ruby javascript
  • frontend backend team

15 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • Basic English spoken required
  • You will be in contact with a worldwide clientele
  • Startup ambiance

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/การจัดการ
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ Software

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล