• พัฒนาซอฟต์แวร์ มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Programming -CH.NET

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสามารถในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา PHP, Javascript
 • มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ Website

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงาน1-2 ปี ด้าน PHP, JAVASCRIPT
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบ IT

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in designing, programming.
 • Expert in more than one SCADA /HMI package.
 • Experience with Process Control.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong skills in Java/J2EE technologies
 • Minimum 5 years of work experience
 • English language skills

22-Mar-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมสนับสนุนโครงการใหม่ ตามลูกค้าต้องการ
 • เขียนโปรแกรม VB, PHP ได้
 • สามารถวางฐานข้อมูลและมีความรู้ด้าน SQL

21-Mar-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ได้ฝึกภาษาและเรียนรู้การทำงานกับชาวต่างชาติ
 • มีเครื่องดื่มบริการฟรี

21-Mar-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สาขา คอมพิวตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ .NET(C#),PHP

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Programmer, Computer Sicence
 • Willing to work in Lamphun

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาเว็บแอพด้วยเฟรมเวิร์คใหม่ๆของ PHP
 • ความเข้าใจในหลักการ responsiveness อย่างแท้จริง
 • เข้าใจการทำงานของเว็บแอพ

20-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Workpress,Prestasshop
 • มีประสบการณ์ด้าน PHP , CSS
 • จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการพัฒนา Plugin

17-Mar-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Web Development
 • สามารถออกแบบ Database ได้ดี

17-Mar-17

 

Applied
 • SAP Modules MM/PP
 • Good command spoken and written English
 • At least 5 years experience

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล