Access Developer (1-Month Project, Remote Work)

BKK Research Corp., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Access developer to create customer database
 • 1 month contract, remote work environment
 • Rate is open to negotiation

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Server

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior System Analyst (Senior SA)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบERP

20-Jan-17

 

Applied
 • ยินดีรับนึกศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีพื้นฐาน programming ดี ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตาม
 • รับไม่อั้น ถ้าคุณเจ๋งจริง รออะไรล่ะ สมัครเข้ามาสิ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเขียนโปรแกรมในการตรวจสอบด้วยกล้องได้
 • ออกแบบระบบในการ Personalization

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล