• Technical experience with SAP / other WMS systems
  • Experience manual working to SAP (or AX2009) & WMS
  • IT, Mill Operations, Warehouse Operation & Account

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ทำงานสายงานโปรแกรมเมอร์ 3 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล