Programmer

Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • เขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบด้าน ERP

21-Jul-17

 

Applied
  • Software Engineer or Technical Consultant
  • Large oil and gas Customer
  • Entry - 1 to 2 years of experience

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล