• เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

2 นาทีที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Experience in database programming on SQL Server
 • Self-motivated, service mind and proactive

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Knowledge in Microsoft Cloud ,Azure and O365
 • ASP.NET, C#.NET, VB.NET,SharePoint Server, K2

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science,
 • Good programming knowledge in VB.net, Visual
 • Java, JSP, C++, SQL Server, Oracle, Unix

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HTML/CSS/JS
 • 18K-30K / month
 • 0-3 years in web front-end development.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • PHP Laravel
 • 18K-30K / month
 • 0-3 years in web development.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติหรือคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี ในการพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • มีความสามารถในการเขียน PHP, SQL

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female only, age 25- 30 years old
 • Bachelor's degree of IT majored
 • Strong background of C#.NET,VB.NET

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Computer science
 • At least 5 years’ experience in IT development
 • Fluency in both Thai and English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Software Development for Startups
 • Fast Learning Experience
 • Great Salary & Perks

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Software Development for Startups
 • Fast Learning Experience
 • Great Salary & Perks

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Java Script Developer

Trueman Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Java Script
 • MEAN Stack
 • HTML5

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Fullltime position
 • No special education requirements
 • New graduates should apply

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศใดก็ได้ อายุไม่จำกัด วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • มีความสามารถทางการเขียนโปรแกรม
 • มีความตั้งใจ และความพยายามในการเรียนรู้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong knowledge of .net, C#
 • Familiar with Web API or RESTful APIs
 • Familiar with e-commerce platform

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี / ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีความรู้เรื่อง OOP , XML , JAVA
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : Computer Science

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with Java Plateform
 • Strong background in J2SE, J2EE,EJB, UMLWeb Sphere
 • Good Attitude

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนา และดูแลซอฟแวร์ HTML/CSS, Javascript
 • Programming Web application (1-2 year)
 • Helping people on logic programming.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied

IT Support ( Contract )

Thai Hoya Lens Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมภาษา PHP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong SAP ABAP programming skills
 • Strong understanding of modern enhancement
 • Knowledge of the ASAP and Agile project methodolog

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Min 3 Yrs of Experienced in Java Technologies
 • JSP, J2EE, EJB, Struts, Spring, Web Services
 • Oracle, SQL Server,WebSphere, Apache or DB2

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

.Net Developer

Asian Technology Solutions Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ASP.Net
 • C#
 • SQL Server

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design new IT solutions
 • UML, OOP and systems integration
 • Implement, configure and test feasible solutions

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ETL Developer

CDG & G-ABLE

ยานนาวา

 • Database
 • ETL
 • Developer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • php
 • programming
 • web application development

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-3 years exp. in programming, VB.net, Java, SQL
 • Bachelor degree in Computer Science / IT
 • Good command in English

25-Feb-17

 

Applied
 • Front-End Developer
 • Multinational IT Company
 • Bangkok

25-Feb-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Opportunity to work in one of famous Japanese
 • Opportunity to work and use your programming
 • Opportunity to work in company which provide

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Application Director

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • knowledge of database management (SAP)
 • 15 years equivalent experience in IT function
 • knowledge in software/application development

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science,
 • skills in Java platforms
 • Able to work hard, team work

25-Feb-17

 

Applied
 • PHP,JavaScript,HTML,CSS,Developer,Java,Jreport
 • Programmer,J2EE,Restful,Full Stack,Web Development
 • Unix,Software Development,Software Engineer

25-Feb-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ประยุกต์ใช้ HCM และ ดำเนินการทั้งระบบ
 • ออกแบบและสร้าง SAP HCM Success factor
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

25-Feb-17

 

Applied
 • At least 3 years’ experience as system and network
 • Experienced in developing/supporting.
 • Have a good understanding of Microsoft Server.

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช/ญ ป. ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ Microsoft SQL Server , MySQL , Oracle
 • C# , Java ,Asp.net , Flash, VB , Silverlight , PHP

25-Feb-17

 

Applied
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เทคโนโลยี
 • ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2

25-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science, IT
 • Well versed with Linux OS, REST API,Python,Angular
 • Benefits- Salary, Medical Leaves, Medical Coverage

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Unix, Linux,Shell script, Application support,Java
 • Permanent Position
 • Unix, Linux,Shell script, Application support,Java

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Computer Science/ Engineering, IT
 • Strong computer technical background
 • Fluency in English TOEIC 800+

25-Feb-17

 

Applied
 • At least 1 yr. exp. as developer in JAVA or Oracle
 • Manufacturing & IT industry
 • BTS/MRT Area, Good benefits and allowance

25-Feb-17

 

Applied
 • Competitive salary
 • Passion for Results
 • Good English speaking & writing

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .Net Programmer
 • Crystal Report Programmer
 • Java Programmer

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Business Analyst

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Solution Architecture
 • Business Analyst
 • Consulting Skill

25-Feb-17

 

Applied

Service Delivery Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Server administration
 • Security management
 • Incident management ; Configuration management

25-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware , Software , Network
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี

25-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนา Program ด้วยภาษา Java ได้
 • พัฒนางานสำหรับ Mobile Application

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and maintain applications
 • Strong Knowledge in database design
 • Knowledge of software development life cycle

25-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ
 • ประสบการณ์พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น อย่างน้อย 3 – 5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการติดต่อฐานข้อมูลOracle, MS SQL

25-Feb-17

 

Applied
 • Java Developer
 • Attractive Package
 • Bangkok

25-Feb-17

THB45k - 90k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล