• Experience in this Creative.
  • Creation all the right marketing & advertising.
  • Create and control the production of "Radio Spot".

11-Jan-17

 

Applied

Customer Support Manager

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

  • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการควบคุม ประสานงานลูกค้า
  • มีความสามารถรับผิดชอบดูแลงานเกมภายในบริษัท

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล