• Graphicdesign
 • กราฟิคดีไซน์
 • ออกแบบ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plan & execute the marketing campaign for customer
 • Service minded person with a good communication
 • Monthly bonus and sales incentive

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing, Art or related
 • Create main concept for marketing communication
 • Highly Creative / Always have a fresh idea

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบเสพโซเชียว ทันกระแส เชี่ยวชาญด้านการเขียน
 • รอบคอบรู้หน้าที่ รักในงานที่ทำ ทำกราฟฟิคเบื้องต้น
 • เชี่ยวชาญระบบเฟซบุค ขนาดภาพต่างๆ การซื้อโฆษณา

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • creative
 • Marketing
 • copywriter

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

16-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนและประเมินกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ส่งเสริมทางการตลาด แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • writer
 • copy writer
 • นักเขียน

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล