ONLINE MARKETER

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์
 • วางแผนและวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น

20-Mar-17

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • ปฏิบัติด้านการตลาด
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธทางการตลาด
 • ปริญญาตรีการตลาด หรือ อุตสาหการ
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล