ONLINE MARKETER

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์
  • วางแผนและวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาตลาด
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • จบปริญญาตรี (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น

10-Apr-17

THB13k - 20k /เดือน

Applied

Social Media Marketing Department

NSD ORGANIZE CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การตลาดเป็นอย่างดี
  • ทักษะในการเขียนทั้งวาจาและการนำเสนอ
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft Office

27-Mar-17

THB10k - 16k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล