ONLINE MARKETER

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์
  • วางแผนและวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาตลาด
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied

ช่างภาพ (Photographer)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ปริญญาตรี สาขา ถ่ายภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop/Illustrator
  • สามารถออกแบบโฆษณา และรีทัชภาพได้

20-Jan-17

 

Applied

Marketing Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • 10 years of marketing experiences
  • Has good jewelry product knowledge
  • Fluent in English and Thai languages

20-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล